Allt för din säkerhet

Produkter

Chemsafe Jordningsutrustning

8 200 kr

Exkl. moms

Beskrivning

Standardset 2 x 25 m, 2 x 50 m, 1 spett, 1 tving, infoblad.

Avsedd främst för fältbruk vid pumpning av brandfarlig vara mellan tankar, fordon, spill mm. Jordningslinorna är obelagd galvaniserad stålwire, lindade på avledande bobiner, som träs över arm för snabb utrullning och upprullning.

Jordspettet är tillverkad av kraftig rostfri T-profil med slagnacke för att hindra deformering men även för att kunna knacka upp spettet efter användningen. Tvingen är avsedd för jordning vid hårdfrusen mark, asfaltytor mm där den används t ex på lyktstolpar, avbärarräcken och liknande som jordtag.