Tillståndsansvarig

Innan ett hetarbete kan göras måste en tillståndsansvarig utses. Denne har som uppgift att:

  • På plats bedöma om arbetsplatsen är tillfällig
  • På plats bedöma faran för brand
  • På plats gå igenom tillståndslistan med hetarbetaren och brandvakt
  • Efter att ha kontrollerat att säkerhetsreglerna är uppfyllda, utfärda tillstånd genom att skriva under tillståndslistan
  • Att aktivt kontrollera före, under och efter arbetet att säkerhetsreglerna följs

Om du behöver delegera denna uppgift tillfälligt eller under länge tid, så kan du göra detta till oss genom en skriftlig delegering. Då kan detta göras genom att vi fyller i detta på blanketten Uppdrag som tillståndsansvarig vid Heta Arbeten.
Därefter borgar vi för att denna uppgift kommer att skötas på ett säkert och tryggt sätt.

Kontakta oss för bokning.