Utbildningar

Vi erbjuder utbildningar inom HLR och första hjälpen. Kontakta oss för bokning. Varje vecka håller vi även öppna kurser för certifiering i Heta Arbeten.

Läs mer om våra utbildningar här:

Dammexplosioner

Heta Arbeten

HLR och första hjälpen

Riskerna med Statisk El