Dammexplosioner

  • Varför sker dammexplosioner ?
  • Vad händer vid en dammexplosion?
  • Vilka är tändkällorna?
  • Vilka skyddsåtgärder bör vidtas?
  • Hur arbetar man på ett säkert sätt?

Agera Säkerts Dammexplosionsutbildning ger dig svar på dessa frågor. Vi arrangerar utbildningen ”in house” hos er eller i lokal och plats som vi tillhandahåller.

Utbildningen är en härlig blandning av teori, praktiska demonstrationer och gruppövningar. Efter genomfört test, får varje deltagare ett certifikat från Agera Säkert.

För mer information, kontakta Mikael Olsson på telefon 0735-22 05 09 eller maila via vårt kontaktformulär.