Integritetspolicy

Vilka vi är

I denna policy används i fortsättningen förkortningen AS för Agera Säkert Sverige AB
Vår webbplatsadress är: https://agerasakert.se.

Vilken typ av personuppgifter hanterar Agera Säkert Sverige AB?

AS hanterar namn på befattningshavare, samt deras titel (ställning) i företaget.
I AS säljstöd finns också uppgift om personers mailadresser, telefonnummer och mobiltelefonnummer som
vederbörande har för sitt arbete.

AS inhämtar de personuppgifter som är nödvändiga för att du ska kunna delta i utbildningen, faktureras och tillhandahålla ditt Heta arbeten Certifikat. AS överför personuppgifterna till Brandskyddsföreningen för att du ska tillhandahålla ditt certifikat för Heta arbeten. Se Brandskyddsföreningens integritetspolicy: https://www.hetaarbeten.se/sv/om-cookies-pa-hetaarbeten.se/

AS hanterar inte privat information såsom privata telefonnummer, mailadresser eller liknande.

AS hanterar inte heller några bilder på personer.

Hur hanterar Agera Säkert Sverige AB personuppgifter?

AS använder sig av ett säljstöd som tillhandahålls av Fortnox.AB.
Systematiskt söker AS upp kunder för att erbjuda, olika för AS förekommande tjänster såsom
utbildning, konsulttjänster m.m.

Varför hanterar Agera Säkert Sverige AB personuppgifter?

Hela AS verksamhet bygger på att erbjuda tjänster till företag. Utan ett säljstöd med underlag för att
kunna kontakta ansvariga personer på företag, skulle det vara svårt, om inte omöjligt för AS att
bedriva sin verksamhet.

Hur länge sparar Agera Säkert Sverige AB personuppgifter?

Då AS använder sig av ett företag som tillhandahåller AS säljstöd, så kan AS inte påverka detta.
Eftersom AS systematiskt kontaktar företag utifrån säljstödet, så känns det inte heller aktuellt.

Då AS använder sig av Fortnox.AB som tillhandahåller AS säljstöd, så avgörs det av de möjligheter för
radering av personuppgifter som säljstödet möjliggör. Då AS systematiskt kontaktar företag som är
upplagda i säljstödet sparas uppgifterna tills AS har fått kunskap om att en person har slutat på det
företag som är upplagt i säljstödet eller personen begärt att information skall tas bort ur registret.