Riskeliminering för ATEX-industrier

Konstant hög skyddsnivå

Vi erbjuder en regelbunden förebyggande översyn i er anläggning för att kontinuerligt hålla skyddsnivån på topp. Vår erfarenhet är att det sker förändringar i verksamheten, som påverkar risken att statisk elektricitet uppkommer och kan utgöra en tänd-källa. Ett tränat öga som inte påverkas av små successiva förändringar ser ofta detaljer som andra förbiser och kan därför föreslå åtgärder – som oftast inte är svåra, omfattande eller dyra – men kan spara liv.

 

Tanken är att vi tecknar ett avtal med er där vi erbjuder ett årligt besök vid er anläggning där vi genomför en fysisk översyn i anläggningen.

    Kontakta oss

    Hör gärna av er till oss om ni har frågor om våra tjänster och utbildningar. Skicka ett mail via formuläret eller slå oss en signal.   Telefon: 0735-22 05 09