Riskeliminering för ATEX-industrier

Vi erbjuder en regelbunden förebyggande översyn i er anläggning för att kontinuerligt hålla skyddsnivån på topp. Vår erfarenhet är att det sker förändringar i verksamheten, som påverkar risken att statisk elektricitet uppkommer och kan utgöra en tänd-källa. Ett tränat öga som inte påverkas av små successiva förändringar ser ofta detaljer som andra förbiser och kan därför  föreslå åtgärder – som oftast inte är svåra, omfattande eller dyrbara – men kan spara liv.

 

Tanken är att vi tecknar ett avtal med er där vi erbjuder ett årligt besök vid er anläggning där vi genomför en fysisk översyn i anläggningen.