Riskerna med Statisk El

Sedan 2017 arrangerar Agera Säkert utbildningar i riskerna med statisk el.

Dessa utbildningar som tidigare arrangerades av Anders Thulin (ATC AB) är uppskattad för sitt pedagogiska upplägg, där teori varvas med praktiska experiment.

Utbildningarna finns som halvdag, vilket ger en grundläggande och fullgod kunskap i ämnet.

Den finns också som heldag där man får en fördjupning i statisk el, lagar och förordningar, brandlära m.m. Målgruppen i denna är i huvudsak skyddsombud, skyddsingenjörer, brandingenjörer, föreståndare för brandfarlig vara, produktionsansvariga, säkerhetsansvariga, underhållsansvariga m.fl.

Utbildningarna riktar sig till industrier som står under ATEX-direktivet, ett regelverk för explosiv miljö med gas- och/eller dammatmosfär.

Ta kontakt med oss så får ni en offert!