Brandutbildning

Teoretisk och praktisk utbildning som ger kunskap hur en brand förebyggs och hur man ska agera vid en brand.

 

Innehåll i kursen:

  • Hur brand uppstår
  • Riskbedömning
  • Brandförlopp
  • Utrymning
  • Lagar (LSO)
  • Praktisk övning med brandsläckare och brandfilt

 

Pris: 6500 SEK exkl. moms