Klassningsplaner

Klassningsplanen beskriver sannolikheten för närvaro av en explosiv atmosfär. Ju högre sannolikhet, desto större krav ställs på att utrustning installerad i zon inte ska utgöra en tändkälla. Sådan, så kallad ATEX utrustning regleras av EU – direktiv 2014/34.

Vi hjälper er med dessa bedömningar och dokumenterar dessa dels i text och genom ritningar. Vi kan även hjälpa till med att upprätta eller uppdatera era explosionsskydds dokument.
Vi utför även riskbedömningar och dokumentation gällande damm-explosiva miljöer.

Kontakta oss för bokning.