Klassningsplaner

En klassningsplan beskriver sannolikheten för närvaro av explosiv atmosfär. Ju högre sannolikhet desto högre krav på att utrustning installerad i zon inte ska utgöra en tänd källa. Vi bedömer er ATEX-miljö och dokumenterar med text och ritningar, enligt EU-direktiv.

 

Vi upprättar/uppdaterar även explosionsskydds dokument.

 

Kontakta oss för bokning.